Yağlarımızın üretim şartları ana başlıklar halinde aşağıda bilgilerinize sunuyoruz :

● Tedarikçi firmalardan temin edilen hammaddelerin mikrobiyolojik ve kimyasal kalite spektleri ile ilgili raporlar alınmaktadır.

● Hammadde girişinden yağın çıkışına kadar tüm proses işlemleri el değmeden kontinü sistem içerisinde gerçekleşmektedir. Hijyen ve sanitasyon uygulamaları yerine getirilmektedir. Makinalarımızın tamamı; AB ülkelerinden gıda ve kozmetiğe  uygun materyallerden dizayn edilmiştir.

● Proses sürecinde hammaddeler; soğuk pres yağ tekniğinin temel ilkesi olarak, ürün özelliğine göre 20-30 ⁰C üzerinde ısıl işlem görmezler. Yağlar; vitamin, sterol, fosfatid vb. yararlı özelliklerini korumakta,daha önemlisi trans yağ asidi oluşumu meydana gelmemektedir.

● Soğuk pres yağ üretim sürecinde hiçbir şekilde kimyasal,katkı ve koruyucu madde (özellikle peroksit oluşumunu önlemeye yönelik BHA, BHT vb. yapay oksidant madde) uygulaması yapılmamaktadır.Yağların doğal trigliserit yapısı zarar görmemektedir.

● Üretim sürecinde ve neticesinde üretilen her yağın kalite kontrol analizleri bünyemizdeki laboratuvarımızda uzmanlarca yapılmaktadır. Firmamız; üniversitelerden akademik destek almanın yanı sıra Gıda Mühendisi ve Kimya Mühendisi gözetiminde süreci yürütmektedir.